Censorbank

Gymnasiefællesskabet varetager på vegne af 175 institutioner og 3 lederforeninger administration og drift af en fælles censorudligningsordning. Principperne for ordningen er godkendt af Danske Gymnasier, VUC Fleksibel Uddannelse og Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier. 

Ordningen er en kollektiv løsning, der skal hvile i sig selv. Udligningsmodellen vil indeholde både mundtlig og skriftlig censur og omfatter censoromkostninger på alle 3 årgange på STX, HF og VUC (elever på almen gymnasiale uddannelser). Alle andre uddannelser er Censorbanken uvedkommende, og lærerens hjemskole må derfor selv sørge for at få dækning for eventuelle udgifter. Kun omkostninger, der er udført i overensstemmelse med ministeriets censurregler, og som samtidig er omfattet af de aftalte principper, kan medtages i afregningen.

I juni måned vil alle skoler modtage et brev (e-mail) med et indberetningsskema, som skolerne skal udfylde og returnere. I brevet vil vi samtidig minde om principperne for ordningen og deadline for, hvornår skolerne senest skal returnere oplysningerne. Vær specielt opmærksom på, at skolerne fra og med denne udligningsperiode, 2021/2022, udelukkende skal indberette den mundtlige censur samt rejsetid og rejseomkostninger. Dette dels for at lette skolernes indberetningsarbejde, dels for at imødekomme anonymiseringen af de skriftlige prøveskoler. Ændringen er nærmere beskrevet i principperne for ord­ningen og i mailen med indberetningsskemaet.

Endelig opgørelse og afregning vil finde sted ultimo kalenderår. Når opgørelsen har fundet sted, sender Censorbanken en opgørelse til hver enkelt skole med en oversigt over skolens egne tal. Heraf fremgår det også, om skolen skal have penge tilbage, eller om skolen skal indbetale til ordningen. Alle skoler, der skal betale, får tilsendt en faktura, som skal betales straks. Så snart alle har indbetalt til banken, igangsættes udbetalingerne til de skoler, som har penge til gode. 

Spørgsmål og kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til administration af censorbankudligningsordningen kan vi kontaktes pr. mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 4633 2058 mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.