HRdatabasen er et digitalt HR system og ledelsesredskab, som en række gymnasieskoler har udviklet i fællesskab.

Når du klikker på linket til HRdatabasen, viderestilles du til Nem ID, der fungerer som login til HRdatabasen.
HRdatabasen er en webbaseret løsning, der samler relevante HRdata fra skolens lønsystem og skolens studieadministrative system med henblik på at understøtte lokale HRprocesser og samtidig overholde og god databehandlingsskik.

Funktioner i HRdatabasen
• Adgang via NemID
• Validering af bruger via Nem-ID eller brugernavn / kodeord
• MUS procedure
• Overblik over løn, tillæg, anciennitet, fravær mv.
• Overblik over kompetencer og opgavefordeling
• Samtykkeerklæringer og automatiske notifikationer ved tilbagetrækning af samtykke
• Automatisk logning og sletning af data
• Personaleadministrative blanketter (kørsel, rejseafregning mv) og oversigt over afsendte blanketter.
• Automatisk notifikationer, hvis der er opgaver som skal håndteres i systemet.

Link til HR-Databasen PROD (Nem ID)

Link til HR-Databaasen PROD (Udvalgte brugere)

Link til HR-Databasen PrePROD

Database struktur opbygning og adgange

MUS procedure i HR 4.0

PIXI vejledning til HR-databasen og admin modulet

GF's forretningsgang og setup for HR-Databasen Maj 2021

Videovejledning til ADMIN i HR-databsen

Videovejledning Kørsels indberetning i HR-databasen

Videovejledning Skriftlig Censur indberetning i HR-databasen

Videovejledning Timedagpenge indberetning i HR-databasen

Videovejledning Udlæg indberetning i HR-databasen